J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2009

Klimakonference i København
Af Peter Djurtoft

Danmark er vært for den 15. Klimakonference under FN’s Klimakonvention, som finder sted i Bella Centret i København fra den 7. til 18. december 2009.
Den kommende Klimakonference i december måned er en meget vigtig begivenhed, som giver J.A.K. mulighed for at vise vores ideologiske grundlag, der kan give et bud på, hvordan de menneskelige og klimatiske pro----
b-lemer kan løses mere konsekvent - end blot at fordele CO²-kvoter til verdens lande?

Conference of the Parties (COP) er det øverste organ i klimaforhandlingerne, og her hvor alle større beslutninger med betydning for klimakonventionen tages. Alle lande, der har underskrevet Klimakonventionen, vil være repræsenteret.

COP15 i København
COP15 i København i december 2009 er en afgørende klimakonference i de internationale klimaforhandlinger. Landene bag Klimakonventionen vedtog på klimakonferencen på Bali i december 2007, at forhandlingerne om en fremtidig aftale skal afsluttes på COP15 i København. Baggrunden for beslutningen var dels det øgede fokus på behovet for hurtig handling fra FN’s Klimapanels (IPCC) seneste rapport og dels erkendelsen af, at 2009 er noget nær sidste udkald for at få en aftale på plads, hvis den skal nå at godkendes og ratificeres, så den kan træde i kraft, inden Kyoto-protokollens forpligtelser udløber i 2012.

Den danske regering har som overordnet mål, at COP15 konferencen i København skal resultere i ambitiøs global aftale, der omfatter alle verdens lande, og som sætter ambitiøse mål for reduktion af de globale drivhusgasudledninger.

Deltagere fra hele verden
På COP15 forventes ministerdeltagelse fra over 170 lande og et samlet antal embedsmænd, ministre, repræsentanter fra NGO’er og erhvervsliv på 12.-15.000.
Til sammenligning var det samlede antal af delegerede, medarbejdere og pressefolk i Bella Center i forbindelse med Det Sociale Topmøde i 1995 og Det Europæiske Råd under det danske EU-formandskab i 2002 på henholdsvis ca. 16.000 og 5.800.

Udstilling i Øksnehallen, København.
I forbindelse med selve topmødet er der etableret flere begivenheder, der skal lægge op til selve topmødet i perioden 7. til 18. december. Disse aktiviteter er ikke beregnet på selve de deltagende på topmødet (ministre og embedsmænd), men er for den meget store gruppe af NGO’er (græsrodsbevægelser) og erhvervsliv, der følger med sådan en stor begivendhed..

Som en af disse begivenheder i dagene inden selve topmødet vil der blive etableret en stor udstilling i Øksnehallen, hvor J.A.K. i Slagelse har reserveret en mindre standplads.
I perioden fra 3. til 6. december vil The Copenhagen Climate Exchange – som udstillingen bliver kaldt - blive mødestedet for byer, kommuner, folkelige organisationer og innovative virksomheder fra hele verden, når Danmark er vært for FN’s officielle klimaforhandlinger, COP15.
Udstillingens omdrejningspunkt er borgerinddragelsen, som kommer til udtryk i lokale løsninger på den globale opvarmning. Løsninger, som er udviklet af borgere, foreninger, byer og virksomheder.

J.A.K. deltager – deltager du?
En etablering af en sådan stand, hvor tusindvis af mennesker i løbet af disse dage vil gå forbi, standse op og stille spørgssmål om J.A.K. og bæredygtig økonomi kræver et stort forarbejde og planlægning. Andelskassen i Slagelse har stået for arbejdet indtil videre, men også OIKOS og Folkesparekassen har meldt sig med stor interesse.
Landsforeningen J.A.K. og J.A.K. i Sverige er også indstillet på en medvirken, så der skal nok blive nogle spændende dage ud af dette samarbejde.

Arbejdstøjet skal på!
Der bliver travlt med forberedelserne til denne begivenhed.
Der skal udarbejdes materiale, der på standen og som generel information giver en introduktion til J.A.K. og de grundlæggende principper for baggrunden af en menneskelig frigørelse fra det nuværende økonomiske styrende system. Renteproblemet skal ved simple eksempler forklares som en del af vores udstilling, men kan naturligvis også bruges efterfølgende i J.A.K.s arbejde.

Personer med evner søges
Selvom du ikke har alle evner til det hele, er jeg helt sikker på, du godt kan give en hjælpende hånd til nogle af de mange opgaver.
Måske er du god til at skrive og oversætte materialet til andet sprog (engelsk, tysk, spansk, fransk)?
Måske kan du slå en streg på et papir og lave en god illustration?
Måske er du mediefreak og kan lave J.A.K.s indslag på Youtube?
Måske er du bare god og vil gerne hjælpe til, hvor der er brug for det?

Kontakt:
Peter Djurtoft
Nykøbingvej 33, Ørslev, 4200 Slagelse, tlf. 58 26 71 23
- eller i Andelskassen J.A.K., Slagelse, tlf. 58 50 47 70, email: djurtoft@andelskassen-jak-slagelse.dk 

Kilde:
Klima og Miljøministeriet.
Klimatopmødets hjemmeside.

Vil du vide mere, er nogle adresser på Internettet:

www.kemin.dk  Klima og Energiministeriets hjemmeside
www.cop15.dk  Klimakonferencens hjemmeside
www.cphco2009.dk  Hjemmeside for udstillingen i Øksnehallen
www.klimabevaegelsen.dk  En nydannet sammenslutning, der prøver at samle “klimatrådene”
www.dn.dk  Danmarks Naturfredningsforening. Står for “græsroddelen” af Klimakonferencen.
www.wwf.dk  Verdens formodentlig største græsrodorganisation inden for natur og miljø.
 

J.A.K. bladet