J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2009

Fra fødsler til salater
Af Poul Busk Sørensen

Mange medlemmer af J.A.K. Region Øst- og Nordsjælland deltog i Fælleskassens ”Andelshavertræf” den 31. marts, hvor tre initiativrige kvinder præsenterede egne virksomheder og fortalte om deres tilknytning til ”det grønne pengeinstitut”.

Det blev 80 spændende minutter med Ditte Marså fra Fødslens Hus Maia, Hanne Kristjansen fra Den Grønne Kælder og Amalie Glob fra Salatbaren Maleriske Salater.

Fødslens Hus Maia
Under mottoet ”Frisæt dit kvindelige potentiale og giv dit barn en værdig ankomst” har tre jordemødre på adressen Østerbrogade 56D dannet et privat fødested, som også varetager hjemmefødsler.
Det er målet at værne om den naturlige fødsel. Tilgangen er individuel omsorg, gensidig tillid, et højt fagligt niveau og et holistisk menneskesyn. En fødsel er en unik begivenhed, som bør gives de allerbedste betingelser for at udfolde sig i al sin mangfoldighed.
Fødslens Hus Maia tilbyder trygge rammer, som kan give ro og glæde gennem graviditet, fødsel og barsel. I tæt samarbejde med de vordende forældre udforskes, hvad det vil sige at bringe et nyt menneske ind i denne verden. Der tilbydes fødselsforberedelse, akupunktur og rebozo-massage, orientalsk dans for gravide og særlige aftener for vordende fædre.
Selve fødslen kan enten ske på Maia eller i eget hjem. Der holdes daglig kontakt i barselstiden, og der tilbydes hjemmebesøg og en afsluttende samtale.
Fødslens Hus har bistået ved 13 fødsler i 2006 - 16 i 2007 - og 22 i 2008. Endnu er Maia ikke lønsom, så de tre jordemødre må indtil videre også tage vikararbejde.

Den Grønne Kælder
J.A.K. bladets læsere har tidligere stiftet bekendtskab med ”Den Grønne Kælder” i form af artiklen ”En GRØN restaurant i Pilestræde” (nr. 7-1999).
“Den Grønne Kælder” er en 100% vegetar-restaurant, hvor mange af retterne også henvender sig til veganere (mad uden æg og mælkeprodukter). Hovedparten af de anvendte grønsager er økologiske.
I 1992 overtog Hanne Kristjansen et igangværende spisested i Klareboderne 10. Den daværende ejer ønskede ikke at føre spisestedet videre, og i en kombination af drømme og gå-på-mod fik Hanne den tanke, at hun måske kunne få foden under eget bord i “Den Grønne Kælder”. Efter forhandlinger med Fælleskassen blev det økonomiske grundlag skabt.
Efterhånden kom der så god gang i søgningen til “Den Grønne Kælder”, at lokalerne i Klareboderne var ved at blive for små, og den 1. maj 1996 blev det muligt at flytte til de nuværende lokaler i Pilestræde 48.
Kælderen har både åbent til frokost og aftensmad alle dage undtagen søndag. Man kan vælge at spise maden i restauranten eller tage den med hjem. Der leveres også ud-af-huset, fx til virksomheder.

Maleriske Salater
A.C. Glob startede i sommeren 2004 i Tisvildeleje i Nordsjælland som et samarbejde mellem Camilla og Amalie Glob. Senere hen er også Alberte og Amanda Glob gået ind i foretagendet. I dag findes A.C. Glob på Callisensgade 3 i Hellerup og Store Kongensgade 60 i København.
Ideen om maleriske salater udsprang af et ønske om at skabe en restaurant, hvor salaterne er i centrum. Filosofien er, at salater alt for ofte sættes i baggrunden og kun har funktion som tilbehør til kød.
Hos A.C. Glob eksperimenterer man med grøntsagernes mange muligheder i form af farver og smag - deraf navnet Maleriske Salater. Al mad laves fra grunden af friske råvarer, som følger årstidernes gang.
Der tilbydes salater og tilbehør fra alle egne af verden. Maden kan derfor ikke stedfæstes inden for et enkelt køkken, idet der eksperimenteres med sammensætningen af forskellige retter og madtraditioner. Maden tilberedes ud fra en grundlæggende filosofi om, at mad er levende og derfor ikke kan sættes på formel.

Andelshavere i Fælleskassen
De tre virksomheder har Fælleskassen som deres pengeinstitut. Projekterne vil alle kunne falde ind under begrebet ”Grøn Vækst”. På spørgsmål fra mødelederen Claus Vittus gav de tre andelshavere Fælleskassen følgende skudsmål:

- Man er ikke bare en tilfældig kunde og ”bliver ikke væk” i Fælleskassen
- Medarbejderne spørger, hvordan vi har det, og ”I mener det”
- Kunne ikke drømme om at skifte til et traditionelt pengeinstitut

På spørgsmålet, om de manglede noget i Fælleskassen, lød der tre rungende ” Nej”.

Yderligere information om de tre virksomheder kan findes på hjemmesiderne:
www.foedslenshus.dk
www.dengroennekldr.aok.dk/restauranter-cafeer/den-groenne-kaelder
www.acglob.dk

J.A.K. bladet