J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2009

En præsentation af den nye
bestyrelse for Landsforeningen J.A.K.


Jakob Mikkelsen
Jeg har efterhånden været med i J.A.K. i en del år, heraf nogle år som formand for Landsforeningen. Jeg er vokset op med J.A.K. Det kan ses både som en fordel og en ulempe. Mange ting bliver indforståede og måske også temmelig udefinerbare.
J.A.K.s formål er gennem oplysning at rejse en bevægelse til folkets menneskelige og økonomiske frigørelse samt at etablere praktiske funktioner til fremme af dette formål. Et af nøglebegreberne i oplysningen om J.A.K. er det spirituelle begreb: Livslovene. Vort arbejde skal være i overensstemmelse med livslovene. For mig betyder det, at de skal være etisk forsvarlige og næstekærlige.
Jeg finder det af største vigtighed, at J.A.K. er en helhed, og det er mig derfor en stor glæde, at holdningen i Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter og blandt J.A.K..pengeinstitutterne generelt efterhånden ret entydigt går hen imod et langt tættere samarbejde med fx fælles sekretariat og et nært samarbejde om arrangementer. Det glæder jeg mig til!

Lars Fomsgaard
Jeg hedder Lars, er 49 år gammel, føler mig som en på 22, og har oplevet så meget, at jeg nok burde være 100 år gammel. Jeg elsker at rejse, både ud i verden og ind i sindets afkroge. I løbet af de næste par måneder flytter jeg til Samsø, hvor jeg skal være lærer på Samsø Efterskole.

For mig er det VIGTIGSTE ved J.A.K. ideen om et rentefrit samfund og en rentefri samfundsbank. Når det er opnået, følger den menneskelige frihed helt automatisk.

Samsø går ind for vedvarende energi og er CO² neutral. Måske skulle jeg foreslå dem, at de også skal blive rente-neutrale. Vi kunne oprette et komplementært pengesystem derovre og kalde møntenheden for Samsøre.
 

Gitte Munkholm Frederiksen-Nielsen
Årgang 1962. At jeg nu er blevet valgt som bestyrelsesmedlem i Landsforeningen J.A.K. må vist betegnes som lidt af en pudsig tilfældighed. Min tilknytning til foreningen har hidtil været af yderst beskedent omfang og egentlig kun blevet praktiseret gennem min mand, Bo Nielsen.
Da jeg blev opfordret til at lade mig opstille, gjorde jeg mig derfor en hel del tanker. Hvad kan en nordjysk lærer bidrage med?
Af natur er jeg et nysgerrigt, musisk og kreativt menneske, som holder af at være sammen med andre. Jeg ved også, at jeg er et menneske, som sætter spørgsmål ved mange ting i tilværelsen, men kan ikke lide at ”missionere” for andre. Hvad der er sund fornuft for mig, behøver ikke være det for andre. Men det skader aldrig at lytte!
Jeg kan ikke komme med de store planer for, hvad jeg vil arbejde med og for i bestyrelsen, men et er sikkert: Jeg møder positivt frem og vil bidrage med, hvad jeg kan.

Henrik Sonne Friis
Jeg er født i 1969 og har hele mit voksne liv beskæftiget mig med økonomi og Martinus. Det har givet mig en kandidatgrad i nationaløkonomi. Jeg bor på Friland og har været selvstændig siden 2004, da jeg forsøger at praktisere det, som jeg også mener. I kraft af min anden økonomiske uddannelse - HD(R) - har jeg tidligere haft mange erhvervskunder og derigennem høstet mange erfaringer med driftsøkonomi. Ellers har jeg været lektor i adskillige år og underviser på videregående uddannelser i samfundsøkonomi. Senest har jeg åbnet et lille kontor i Rønde, hvor jeg tilbyder “økonomisk samtale” til private. Jeg gik ind i J.A.K., efter jeg havde holdt et alternativt kursus i økonomi på en højskole; hovedparten af deltagerne var J.A.K. folk. Desuden sidder jeg i repræsentantskabet for Folkesparekassen. Mere om mig findes på www.handlefrihed.dk og www.klinikdjurs.dk

Bjarne Hindsgaul
Jeg er stødt på J.A.K. tanken første gang i Fælleskassen i 1993. Jeg troede egentlig selv, at jeg havde fundet på det med det rentefrie samfund, da jeg på det tidspunkt ikke havde hørt om J.A.K. Jeg er med i Fælleskassens repræsentantskab, formand for J.A.K. Region 7 og altså nu også med i Landsforeningens bestyrelse. Jeg håber, at vi i den nye bestyrelse kan påvirke foreningens udvikling med nye ideer, som også gerne skulle realiseres.

Jeg er 47 år, er gift og har 4 voksne børn. Arbejder til daglig som selvstændig IT-konsulent.


Julian Hrasko Sonne
Mit navn er Julian Hrasko Sonne. Jeg har beskæftiget mig med ekspeditionsledelse, biologi og naturhistorie og haft en livslang interesse for ideologi, filosofi og politik. Jeg har været engageret i forskellige innovations-projekter, organisatorisk strategi og været involveret i start af forskellige virksomheder inden for det grønne område. Nu arbejder jeg med en økologisk tænketank, kaldet Institut for Bæredygtig Økonomi.
Jeg interesserer mig personligt i forholdet mellem natur og samfund, samt økonomiens, politikkens og ideologiens roller i dette forhold. Jeg ser nogle problemer, der stikker dybere, end de stedlige medieorienterede populistiske politikere øjensynligt evner at forholde sig til. En af de ting, der er mest nødvendigt, er at få reformeret pengesystemet. Rationaliseret pengenes værdi og måden, vi driver vores samfund på. For eksempel gennem en reform af Nationalbanken og den finansielle sektor.
Som jeg har forstået de teorier, der danner grundlag for samfundsideologien i dag - systemtænkning, spilteori, kreditøkonomi, markedsfilosofi, psykologi og public relations for eksempel - er dette samfunds virke styret af det monetære økonomiske system og de interesser, der styrer det. Penge synes at optræde som den vigtigste faktor i samfundets forhold til dets omverden, dikteret af en ideologi der manifesteres som ’systemet’. Diskussionen om selve dette system og ideologien bag synes at være forstummet. Jeg rejser denne debat, hver eneste gang jeg kan. Jeg ved, der er et bedre system end både kredit liberalisme og planøkonomi.
Derfor er det mig en ære at få muligheden for at arbejde for en organisation som Jord-Arbejde-Kapital, der - som jeg ser det - har en enestående mulighed for at få fremgang, markedsandele og medlemmer. En organisation, der siden 1931 har talt for en reformation af rigets centralbank, for en sanering af samfundets økonomi og for et bæredygtigt forhold mellem natur, mennesker og penge. - Tak for muligheden!

Helle Munch Oldefar
Født 1953 – Bosiddende i Odense – 3 voksne børn.
Kunde i J.A.K. siden primo 1990’erne – Medlem af Repræsentantskabet i Folkesparekassen siden 2006, hvor jeg bl.a. har været aktiv med udarbejdelse af forslag til og ’køreplan’ for indførelse af Etisk Regnskab i Folkesparekassen. Jeg er desuden aktiv i Lokalrådet i Odense, hvor jeg har været medarrangør af flere arrangementer. Desuden har jeg oprettet gruppen ’Rentefri Lån’ på Facebook.
Uddannet cand. mag. i Kultur og Formidling med speciale i Korttidskommunikation, radiograf, voksenunderviser, merkonom i 4 specialer, BA i engelsk samt en del af en Master i International Virksomhedskommunikation mm.
Jeg vil gerne arbejde for et mere synligt J.A.K. uden politisk tilhørsforhold, hvor jeg bl.a. kan bruge mine kommunikative evner, så J.A.K. (igen) bliver en partner, som der regnes med. Vi skal kort sagt have spredt budskabet til det danske folk på en mere moderne og ’spiselig’ måde, så medlemstallet stiger. Kun derved får vi indflydelse på beslutningstagerne – både nationalt og i EU. Desuden skal vi have et meget tæt samarbejde med J.A.K. pengeinstitutterne og hjælpe dem med at markedsføre sig, så de også får flere kunder. Alene falder vi, men sammen står vi. Som Elton John synger: ”I’m Still Standing!”.
 

 

J.A.K. bladet