J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2009

Nu betaler solen
min elregning

Af Ole Jensen

I udkanten af den lille by Morild i Nordjylland har den lokale smedemester Lykke Jensen fået opført et solcelleanlæg, der i første omgang kunne minde om noget fra en rumstation. Dette er dog ikke tilfældet, men blot et roterende solcelleanlæg kaldet en suntracker.
Anlægget består i bund og grund af en flade på 24 m² med solceller. Solcellefladen er monteret på en stålkonstruktion, som er i en fast vinkel i forhold til vandret, og som roterer omkring om en lodret akse.
Suntrackeren vil ved solopgang være fokuseret mod øst og i løbet af dagen følge solens gang over himlen for til sidst ved solnedgang at være fokuseret mod vest.
Et almindeligt solcelleanlæg er typisk fastmonteret på en tagflade eller en fast stålkonstruktion orienteret mod syd. Suntrackerens evne til konstant at fokusere mod solen gør anlægget dyrere i anskaffelse, men det yder så også mindst 26 % mere.
Anlægget er koblet på det eksisterende el-net, som i princippet fungerer som batteri. På en god solskinsdag, når jeg kan stå og se, at anlægget producerer mere elektricitet, end der forbruges (elmåleren render baglæns), giver det en god fornemmelse i maven, siger Lykke Jensen.

 

 

 

Sådan virker et solcelleanlæg
Den mest naturlige og miljøvenlige form for energi får vi fra solen. Solen frembringer mere energi på én time, end hele jordens befolkning forbruger på et år.
Når solens stråler rammer solpanelerne, frigives elektroner i de enkelte solceller. Solcellerne omdanner således solens energi til elektricitet ved hjælp af den fotoelektriske effekt.
Den fremstillede elektricitet er jævnspænding (DC). Spændingsstørrelsen afhænger af anlæggets størrelse og måden, hvorpå solpanelerne er koblet sammen.
På tegningen ses en principskitse af et solcelleanlæg monteret på et tag.
Inverterens primære formål er at konvertere jævnspændingen fra solpanelerne til vekselspænding (AC) og levere den producerede strøm til el-nettet.
Inverteren omdanner dermed solenergien, således at den kan bruges i hjemmet eller tilsluttes det offentlige elnet. Man behøver hverken at udskifte ledningsnet eller diverse elektriske apparater i hjemmet.
Elmåleren holder regnskab med, hvor meget af den producerede strøm, man selv bruger, og hvor meget solcelleanlægget sender tilbage til elnettet.

Private kan lave en nettoafregning
Som privatperson har man ved investeringen i et solcelleanlæg op til en nominel effekt på 6.000 W mulighed for at modregne den producerede elektricitet fra solcelleanlægget på sin elregning, så længe man ikke producerer mere el, end der forbruges. Dette kaldes for nettoafregning. Elregningen vil så bestå af en eventuel difference mellem forbruget af strøm og produktionen af strøm.
Lykke Jensens solcelleanlæg med et areal på ca. 24 m² er i stand til at producere omkring 3.700 kWh på årsbasis, hvilket knapt svarer til det årlige forbrug for husstanden.
Jeg tror, at elpriserne på sigt vil stige, udtaler Lykke Jensen. Han har ved investeringen af dette solcelleanlæg fastlåst elprisen for de næste 25 år. Desuden er el-produktion ved hjælp af solceller miljømæssigt den reneste og teknisk set den nemmeste måde, hvorpå private husstande kan producere egen elektricitet.
Nu kan solen få lov til at betale min elregning de næste mange år, slutter Lykke Jensen.

Billig financiering gennem ØKOnto
Som anlægget står driftsklart, er prisen 195.000 kr. Andelskassen Østervrå er med i ØKOnto samarbejdet, der giver lån helt op til 500.000 kr. til anlægsinvesteringer. Lykke Jensens anlæg har derfor kunnet opnå fuld finansiering gennem ØKOntopuljen.

Anlægget er købt af firmaet Invent4you i Sæby, som også har stået for montering, afprøvning og godkendelse hos myndighederne.
For yderligere informationer kan Invent4you kontaktes på 98 40 16 57 - eller se
www.invent4you.dk 
 

J.A.K. bladet