J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2009

J.A.K. Andelskasse Østervrå
Af Jakob Mikkelsen

I det nordøstlige Vendsyssel ligger Østervrå. Her finder man Nordjyllands eneste J.A.K. pengeinstitut, nemlig J.A.K. Andelskasse Østervrå – som blev grundlagt i 1981 og i 2003 fusionerede med J.A.K. andelskasserne i Hjørring og Sæby. Fusionen forløb smertefrit, og kun ganske få kunder fulgte ikke med. Fusionen har vist sig at være en god idé, da kassen er i god vækst og i 2008 blev kåret som gazelle-virksomhed. Af dem findes der i Danmark 2.475, og den betegnelse skal man have haft stor vækst gennem 4 år for at få.

Fremgangen har været stor, idet mange nye kunder er kommet til. Derfor har andelskassen også været nødt til at gå ud og skaffe indlånsmidler for at kunne imødekomme den store efterspørgsel på lån.

J.A.K. Andelskasse Østervrå har et godt samarbejde med Landsforeningen J.A.K.s region Nordjylland om møder og arrangementer. Der har været en række arrangementer, hvor man har beskæftiget sig med forskellige emner af grønt/økologisk tilsnit, og det har været yderst interessante møder. J.A.K.

Andelskasse Østervrå har da også markeret sig med flere større ØKOnto-projekter, hvoraf et par af dem er omtalt her i bladet.

Andelskassen drives i det daglige af direktør Steen Møller Nielsen, der er fuldtidsansat, og Lise Bjerning, som arbejder 27 timer. Kassen har åbent to halve dage om ugen, men telefonerne er åbne hele tiden.

Andelskassen har 391 brugere, der alle er andelshavere med i alt 2.697.000 kr. i andelskapital. Andelskassen forsøger ligesom alle andre pengeinstitutter at undgå tab på engagementer, men helt undgås kan det jo ikke. Andelskassen har et samlet udlån på ca. 60 mio. kr. og havde i 2008 et tab på 342.000 kr., hvilket Steen Møller Nielsen selvfølgelig ikke er tilfreds med, ”men på den anden side”, siger han; ”man plejer at sige, at tabet ikke må overstige ½ % af det samlede udlån, hvilket er 300.000 kr.”. Andelskassens reaktion på de mere usikre krisetider er at følge engagementerne tættere og være meget på forkant med rådgivning. J.A.K. Andelskasse Østervrå har en fordeling på udlån med ca. 60 % til erhvervskunder og ca. 40 % til private. Af de private er der en del kunder, der er fuldt finansierede inkl. hus mv. I disse tider kan man mene, at det er farligt, men huspriserne i Vendsyssel er ikke så voldsomme, og frem for alt er de mere stabile. Det er derfor ikke her, de største risici ligger.

Med hensyn til udviklingen på udlånssiden har andelskassen rebet sejlene lidt, og der har i 2008 været en mindre tilbagegang i udlån. Med de mange nye udlån er der en ret skæv fordeling mellem den rentefrie og den rentebærende afdeling. De nye kunder har jo ikke haft optjente lånemuligheder, og derfor har de fået rentelån. Så skulle de jo gerne forstå ideen og på sigt flytte mere over i den rentefrie afdeling. I det hele taget fylder god rådgivning en del i J.A.K. Andelskasse Østervrå.

Som et eksempel på god rådgivning fortæller Toni Carlsen, der er formand for andelskassen, om et ungt par, der kommer ind og gerne vil være kunder i kassen. De lægger deres ting frem, og blandt deres gældsposter er der nogle kreditkortlån til en ret høj forrentning. Egentlig ser deres økonomi fornuftig ud – når man ser væk fra disse lån. Svaret til de unge mennesker er, at kassen gerne vil have dem som kunder, men de bliver nødt til at få den kreditkortgæld ud af verden først. Når de har gjort det, er de meget velkomne igen. Efter et års tid godt og vel kom de igen og er i dag kunder i kassen. ”I det hele taget”, siger Steen Møller Nielsen, ”gør vi meget ud af at hjælpe de unge mennesker med at forstå deres økonomi og rådgive dem godt”. Typisk overtager man hele deres engagement inkl. de dyre lån på kreditkort, der indfries. Herefter hjælper kassen dem med at lave et ordentligt budget samt give dem redskaber til at kunne overholde det. Et godt råd er f. eks. kun at hæve et bestemt beløb hver uge og så nøjes med at bruge det. Får de så et problem med, at vaskemaskinen bryder sammen eller noget andet akut, skal de ikke lave nye penge på et kreditkort, men komme hen i andelskassen og få hjælp. På den måde er samarbejdet baseret på tillid, og de unge mennesker får efterhånden godt styr på økonomien og i tilgift en større indsigt i deres egen økonomi, og ikke mindst hvordan man styrer den.

Steen Møller Nielsen siger, at det er synd for de mennesker, der i slutningen af hver måned står ved de store bankers pengeautomater og får at vide, at kontoen er overtrukket, og at der derfor ikke kan udbetales penge på kortet. De har fået for dårlig rådgivning. J.A.K. Andelskassen Østervrå sætter en ære i god rådgivning og vil gerne oplyse deres kunder om J.A.K. og fordelene ved at være rentefrit finansierede. Derfor køber kassen hver måned 100 eksemplarer af J.A.K. bladet til uddeling blandt deres kunder, på biblioteket eller andre steder, hvor folk kommer.

På spørgsmålet, om der stadig er en J.A.K. andelskasse i Vendsyssel om 10 år, svarer Steen:

”Selvfølgelig er der det!”
– og det håber vi, han har ret i.
 

www.jak-oestervraa.dk

 

J.A.K. bladet