J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2009

Et nyt økonomisk system
Af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K.

”Begrebet krise er lånt fra medicinens verden, hvor patienten får høj feber og enten kommer gennem krisen – eller dør, så en økonomisk krise bliver også set som en afprøvning af hele samfundets levedygtighed”
(Klaus Petersen, historiker)!

”Vi var vidner til det finansielle systems kollaps," siger George Soros ved en middag på Columbia University i New York. Det blev lagt i respirator, og der befinder det sig fortsat. (DR. TTV. den 21. 2. 2009)

På et internationalt symposium i Paris i januar under overskriften ”en ny verden, en ny kapitalisme” opfordrede både Toni Blair og Nicholas Sarkozy til at se på, om ikke det er tiden at skabe en ny kapitalisme - en kapitalisme, der bygger på helt andre moralske værdier end den nuværende. Sagt på en anden måde stiller de det meget relevante spørgsmål, om det er tiden at slukke for respiratoren og finde en afløser for det nuværende system i stedet for krampagtigt at holde liv i noget, der alligevel ikke er sundt nok til at leve. Sarkozy gik så langt som at kalde det nuværende system for en kapitalisme, ”der baserer sig på finansiel spekulation som ”et umoralsk system” der har ”perverteret kapitalismens logik”. Han ønsker en ny økonomisk model, der hviler på et helt anderledes værdigrundlag, og som giver staten en betydeligt større indflydelse. (kilde: Information d. 21. 2. 2009).


I Bellacentret sidder op mod 2.000 videnskabsmænd og forskere og drøfter den nyeste viden inden for klimaforskning. De er optaget af at udlede konsekvenserne af de seneste års udvikling, så politikerne ved klimatopmødet i København i år kan få de nyeste tal i forbindelse med topmødets forhandlinger. Man tager virkelig klimaændringerne alvorligt og forsøger at rette op på det. Også J.A.K. har sine tiltag for et forbedret miljø. Vi har i ØKOnto et produkt, hvor indskydere kan lede deres penge ind i grønne kredsløb, og lånere kan få favorable lån til miljøforbedrende anlæg. Det er der gode eksempler på i dette blad.

Det grønne gør det dog ikke alene. Hvis det var tilfældet, havde vi ikke behøvet J.A.K. Nej, vigtigere er det økonomiske system, og på trods af ovenstående citater fra betydende politikere og fra George Soros er der ikke taget skridt til et tilsvarende møde om en gennemgribende ændring af vort økonomiske system. Det er nødvendigt - og at man vil nå frem til et system, der i det lange løb er, som J.A.K. foreslår, er der ingen tvivl om. Hvorfor gør man det så ikke? Mit gæt er, at man ikke for alvor har indset, hvor farlig situationen er! For ganske få år siden troede man ikke rigtig på, at vor livsførelse på jorden ville få konsekvenser. Ja, selv i dag er der folk, som mener, at økologi og miljø bare er en måde at tilrane sig magt. Det er sådan, det er med økonomien.

Et økonomisk sammenbrud venter lige om hjørnet, eller som Knud Heinesen sagde det:” Vi er på vej mod afgrundens rand”! Sådan er det, men de politiske ledere fortrænger det. Nok kan jeg citere dem for at sige ovenstående, men de har ikke for alvor indset konsekvenserne endnu! I de vestlige lande afskediges nogle få tusinde hver dag, og vi snakker om, at de vil belaste statens finanser, men på samme tid udtaler ECB, at krisen må forventes at være ovre i 2010. Hvor galt kan det så gå?

Vi skal dog huske, at dette er en global finanskrise, og at den falder sammen med en klimaudvikling, der absolut ikke bidrager positivt til situationen. Lad mig nævne nogle af udfordringerne: Japan har fået halveret sine eksportindtægter på mindre end et år; i Kina fyres millioner hver dag; den amerikanske bilindustri er på sammenbruddets rand, fordi den stort set kun producerer benzinslugere, som er bedst egnet til ophug, før de når ud på landevejen; den svenske stat har afslået at gå ind og redde SAAB, der også har set mere eller mindre stort på klimapåvirkningen; europæerne er begyndt at tale om beskyttelse af deres bilindustri; kapitalfondene bliver insolvente, da de hviler på lånte penge. Alt dette skal vi have løst samtidig med, at strømmen af klimaflygtninge i verdens fattigste områder vil eksplodere. Vi vil sige, at vi ikke har råd til at hjælpe økonomisk og langt mindre at tage imod flygtninge fra områder, hvor befolkningstilvæksten er ret høj.

Et nyt økonomisk system er løsningen, fordi vi så vil kunne samle kræfterne om det væsentlige i stedet for at slås om at sende Sorteper videre, hvilket vort nuværende system jo dybest set går ud på.

Et nyt økonomisk system, hvor pengenes værdi ikke udhules og automatisk ophobes i pengetanke, hvorfra de kun kan komme ud via ny gældsætning.

Et nyt økonomisk system, der forhindrer den spekulation og grådighed, som er til skade for vor planet og i sidste ende kan gøre den ubeboelig for os, så vi alle ender med at blive hjemløse!

Lad mig spørge dig direkte:
Mener du det alvorligt, så slut op om Landsforeningens
arbejde og gør din indsats!

 

J.A.K. bladet