J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2009

Hvad bruger din bank
dine penge til?

Af Olav Scheunemann

ØKOnto opstod ud fra en vision om, at der burde genereres penge, som arbejder for et bedre miljø – grønne penge.

Hvordan defineres et bedre miljø – hvor vil vi hen med det?
Igennem de seneste 10-15 år har der været gunstige lånemuligheder til miljøvenlige/ bæredygtige bygge- og anskaffelsesprojekter ved flere andelskasser. I hele denne tid har der fandtes standardløsninger for fx energibesparelser og miljøvenlig materialeanvendelse – og så var der de banebrydende løsninger, hvor producenten var gået et skridt videre mod et bæredygtigt koncept. Der var løsningerne fra byggemarkedet og dem fra den økologiske faglitteratur.
ØKOnto har som tildelingskriterie fastholdt, at investeringen ud fra en helhedsvurdering skulle repræsentere det mindst mulige økologiske fodaftryk. Det meget lave lånegebyr skal være en tilskyndelse for låneren til at vælge de mest energieffektive og forureningsfri produkter og teknologier.

Vi valgte, da vi drøftede grundlaget for ØKOntos mål, at citere fra den allerede eksisterende Danmarks Deklaration, der af det Nationale Agenda21-Råd blev overrakt til Folketinget i 2001.


I det 21. århundrede må vi udvikle samfundsstrukturer, som

  • fremmer et sundt og giftfrit miljø med ren luft, giftfrit drikkevand og naturligt sunde fødevarer fri for sygdom og kunstige tilsætningsstoffer
  • giver tid og ro til fordybelse og samvær, og mulighed for fred for indtrængende budskaber og registrering
  • gør det er muligt at opleve ’suset’ ved at være en del af en stærk, dynamisk og vild natur - og ikke kun en behersket, styret og stækket natur
  • fremmer tryghed, overskuelighed og følelsen af at leve i en tid af forbedringer
  •  på en måde vi kan være bekendt over for naturen og vores efterkommere
  •  begrænse de menneskelige bosætningers økologiske fodaftryk;
  •  Disse fordringer udtrykker en opfattelse af ’det gode liv’, hvor rigdom og udvikling ikke kun måles i penge og materielt forbrug.
     

Fra: Danmarks Deklarationen - erklæring om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21 århundrede.

Denne tekst udtrykker ganske godt, at det gode liv, der føres i balance med de nære og de fjerne omgivelser, altså med miljøet, bør bygges med såvel materielle som immaterielle byggesten og med en høj moral.
Lad være med at stresse atmosfæren, vandet, medmennesker, planter, dyr og de generationer, der kommer efter os.

Den nyeste økonomiske udvikling giver endnu en gang chancen til en ny eftertænksomhed: Vækstfilosofien rev de allerfleste med sig, og nu står menneskeheden med fælles tømmermænd.

Moralen kunne være:
Har du overskud, så invester i reelle værdier,
der gavner det gode liv.
Tag afstand fra varm luft og hurtige gevinster.
 

www.oekonto.dk

J.A.K. bladet