J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2009

ØKOnto støtter grønne
og bæredygtige formål

Af Helle Nielsen

ØKOnto udvalget (bestående af: Jakob Mikkelsen, Olav Scheunemann, Morten Schjøtt, Viggo Boller samt Helle Nielsen) har defineret nogle områder, hvor vi er overbeviste om, at projekterne vil være med til at skabe et bedre samfundsøkonomisk forbrug og et mindre forurenende udslip. På nuværende tidspunkt arbejdes der ud fra nedenstående ”positivliste”, som er udformet som guide til, hvad ØKOnto’ens midler kan anvendes til. Listen er løbende til debat og kan øges med nye initiativer over de kommende år.

• solfangere / solceller
• vindmølleandele / husstandsmøller
• separationstoilet
• regnvandsopsamling
• rodzoneanlæg
• retablering af grundvandsforsyning
• recirkulering af gråt spildevand
• passiv solvarme / varmelager
• masseovn
• miljøvenlig isolering
• klimaautomatik
• ler- og halmhusbyggeri
• lavenergivinduer
• produktionsmidler til økologiske, helhedsorienterede projekter

Der kommer stadig ny viden til hele dette område. Mange betragtninger skal med ind i billedet. Økologien er en anderledes rationalitet. Den er til for at sikre, at vi ikke producerer, så vi ødelægger mere, end vi frembringer, og ødelægger de fundamentale kredsløbs ligevægt.
Vi vil gerne, hver gang en familie skal investere i nye anlæg til deres hus eller virksomhed, anspore til, at man investerer i det mindst forurenende og det langsigtede økonomisk mest rentable anlæg.
Til ØKOnto er der i dag tilknyttet 55 indlån. Det er dejligt, at så mange har lyst til at stille deres midler til disposition for en grønnere verden. Vi håber, at flere vil overveje at deltage i idéen, så vi sikrer, at kapitalen vandrer ind i et bæredygtigt kredsløb. Det giver god mening.
Rentesatsen for udlån er 5%. Man kan henvende sig i de tilsluttede pengeinstitutter eller til udvalget med forespørgsler eller idéer til ØKOnto’en.

www.oekonto.dk

J.A.K. bladet