J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2009

En verden i krise!
Leder af redaktionen

Verden gennemlever lige nu den værste økonomiske krise siden 1930’erne. Krisen er udsprunget af, at spekulanter i grådighed er gået ind i spekulative engagementer med en svag sikkerhed. Dette har været ved at trække tæppet væk under det reelle finansmarked, hvor helt almindelige virksomheder og helt almindelige og hæderlige pengeinstitutter pludselig ikke har kunnet skaffe penge til finansiering af den daglige drift og vareudveksling. Hjulene er ved at gå i stå, og stater må gribe ind og sikre ved hjælp af støtteopkøb og garantipakker. Ellers ville krisen have været total, og vort økonomiske system ville have ligget i grus. I skrivende stund ser det ud til, at tingene er stabiliseret, forstået på den måde at de værste huller er lappet, og man begynder at udtale sig om, at vi måske er halvvejs i krisen. Er det tilfældet, har vi ikke løst noget.

En krise er et vendepunkt, et tilbud fra skæbnen. Indser man ikke det, vil man uvægerligt ende i en tilsvarende situation igen af den simple grund, at man jo ikke er blevet klogere. Måden at komme videre på er at indse, at det nuværende system er fundamentalt forkert, og at det ikke klares ved lappeløsninger og garantipakker!

Et vendepunkt er, når man indser, at man må have nye værdier. I dette blads artikler opregnes en lang stribe af på den ene eller anden måde tilsvarende situationer gennem de seneste mange år. Allerede her havde det været muligt at drage den lære, at systemer er forkert, men da vi ikke har været villige til det, får vi det nu endnu tydeligere vist. Lykkes det, som det i skrivende stund ser ud til, at stabilisere sektoren, kan vi se frem til et totalt sammenbrud inden for overskuelig fremtid. Vi bliver nødt til at indse, at vort værdigrundlag er grundlæggende forkert. Det er nemlig baseret på spekulation og grådighed eller sagt på en anden måde: Det inviterer til at spekulere i at leve af andres indsats.

Et nyt værdigrundlag må være etisk i orden og dermed i overensstemmelse med livslovene. Og hvad er så det centrale i disse livslove, som vi J.A.K. folk så gerne og ofte henviser til. Jo, det er ganske enkelt: At leve i overensstemmelse med livslovene er at leve med næstekærligheden som værdi-grundlag. Vi må indføre et økonomisk system, der giver alle de samme muligheder, et system der inviterer til indsats og virkelyst og ikke til grådighed og spekulation. Et sådant økonomisk system stiller den nødvendige pengemængde til rådighed for etablering og daglig drift for alle, der har behov, hvilket er i samfundets – alles – interesse. Hvad vi derimod ikke har interesse i er, at kreative finansspekulanter kan udvikle deres kasinosystem, og når de taber, trækker de tæppet væk under hele nationers økonomier.

J.A.K. opfordrer til, at vi siger tak for krisen - og dermed muligheden for at vågne op til et vendepunkt - og finder en ny vej. Krise eller udfordring? J.A.K.s bud er en spekulationsfri økonomi på grundlag af et helt nyt værdisæt: det anstændige!
 

 

J.A.K. bladet