J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2009

Klima-topmøde 2009

Som det sikkert er de fleste bekendt, bliver der afholdt Klimatopmøde i København i november/december 2009. Dette topmøde er en afløser af Kyotoaftalen, der løber til 2012.

Det ville være en naturlig opfølgning på dette topmøde, at J.A.K. deltog i bl.a. andet det alternative topmøde for N.G.O. (ikke statslige myndigheder), der er planlagt parallelt med det officielle topmøde.

Hvilke aktiviteter, der skal gennemføres, er fortsat åben, men det kan være lige fra en ”standbod” til en konference om bæredygtig økonomi. Dette afhænger alene af interessen for deltagelse i forarbejdet og gennemførelsen af ideerne.

Der er afsat midler til sådanne aktiviteter, men der skal nok ikke ventes for længe, da der er mange, der vil søge disse midler.

Send en mail eller kontakt mig, hvis du vil deltage i dette arbejde. Jeg forventer, at der afholdes et orienteringsmøde i foråret i samarbejde med Landsforeningen, hvis der er nok interesse for dette arbejde.

Peter Djurtoft
Nykøbingvej 33, Ørslev
4200 Slagelse
djurtoft@bakkenskjonne.dk
telefon 58 26 71 23
 

 

J.A.K. bladet