J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 5 - 2007

Der er stadig brug for J.A.K.

Leder af redaktionen

Når man læser de to artikler fra henholdsvis Lone Møller og Mellemfolkeligt Samvirke i dette nummer af J.A.K. bladet, kan man blive helt ked af det. Vi er ved at opnå det, som vore forældre, bedsteforældre og oldeforældre har kæmpet for i mange år, nemlig velstand. Og hvad sker der så? Hvad får vi ud af velstanden?

Er vi blevet lykkelige? Det er svært at sige, men vi opfører os ikke som lykkelige mennesker, da de som oftest er meget generøse, forstående og ubekymrede. Vi er blevet det modsatte, eller rettere: sådan ser det i det mindste ud. Vi er blevet meget mere optagede af, hvordan vi kan bevare vor velstand, oftest uden tanke for, hvordan andre har det. Det gælder både landsmænd og mennesker på de mere ydmyge pletter på planeten Jorden. Vi er blevet meget optagede af økonomiske værdier, og vi glemmer de forpligtelser, der følger med at være rig, nemlig forpligtelsen til at dele. Lone Møller stiller spørgsmålet direkte: Er velstanden ved at kvæle velfærden?

Landsforeningen J.A.K. arbejder for folkets menneskelige og økonomiske frigørelse! Mange har troet, at den økonomiske frigørelse hænger sammen med ikke at mangle penge, men sådan er det øjensynligt ikke. Det ville være helt naturligt at bruge den øgede velstand til at forbedre de generelle vilkår for alle, når man som samfund havde nået et tilsyneladende velstandsniveau som det, vi har opnået i Danmark, og så glæde sig ved det. I stedet forsøger vi at få en endnu større bid af kagen, selvom vi måske nu egentlig har nok allerede. Det interessante er: Kan det være anderledes?

Landsforeningen J.A.K. mener ja - det kan være anderledes. Denne grådige tænkning har sin rod i, at man er så vant til, at de, der allerede har meget, har ret til mere, fordi de har meget. Sådan er princippet i et samfund, der har et økonomisk system, som bygger på renter og spekulation og arbejdsfrie indtægter. Derfor er der heller ikke mange politikere, der tør sige, at de samfundsskabte værdistigninger på ejerboliger ikke alene skal tilfalde dem, der tilfældigvis ejer disse boliger lige nu. Det er en hævdvunden ret, at scorer man kassen ved spekulation, ja, så skal samfundet ikke komme og gøre krav på noget som helst, men snarere være taknemmelig, fordi man har været ”så dygtig”.

Det er sagt så mange gange før, men det bliver det ikke mindre sandt af:
Der har aldrig været så meget brug for J.A.K., som der er nu. 

 

J.A.K. bladet