J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 5 - 2007

Morsø Andelskasse sammenlægges med
Andelskassen J.A.K. Slagelse

AF PETER DJURTOFT

Morsø Andelskasse er pr. 1. januar 2007 sammenlagt med Andelskassen J.A.K. Slagelse.

Bestyrelserne i begge andelskasser havde i begyndelsen af 2007 en dialog omkring muligheden for sammenlægning. Der var hurtig enighed om, at en sammenlægning skulle ske med så vide rammer for ”selvstændighed”, som lovgivning og Finanstilsynet giver mulighed for.
Bestyrelserne og generalforsamlingerne i Morsø og Slagelse gav en fuld opbakning til sammenlægningen, hvor Andelskassen JA.K. Slagelse er det fortsættende pengeinstitut. Finanstilsynet gav sin godkendelse af sammenlægningen primo august 2007.

Med samarbejdet forventes det, at der ved sammenlægningen er basis for en fælles udvikling af afdelingen i Morsø, der kan bruge den samlede volumen til udvidelse af eksisterende og skabelse af nye kundeforhold.
I det kommende halvår vil der blive brugt kræfter på en indarbejdelse af Morsø på områderne kommunikation, EDB, personale og dialog med brugerne af Andelskassen. Første skridt har været indvælgelse af Camilla og Chresten Bjerregaard, Morsø til Andelskassens repræsentantskab.
I tiden fremover vil der også blive arbejdet på ideer, der skal skabe rammerne for en udvikling af lokal ”selvstændighed”, der skal skabe en frugtbar udvikling af J.A.K. ideologi gennem drift af pengeinstitut.
Der vil i forbindelse med sammenlægningen ikke ske ændringer i åbningstider, personale m.v. i Morsø.
Alle brugerne af Morsø Andelskasse bydes hjertelig velkommen i denne sammenlægning. 


Lis Palmer -
tidligere direktør i Eggeslevmagle Fælleskasse -
stopper


AF PETER DJURTOFT

Lis Palmer har siden den tidligere direktør Irene Hansens død i 2004 varetaget driften af Eggeslevmagle Fælleskasse fra hendes hjem i Eggeslevmagle. I 2006 krævede Finanstilsynet, at Eggeslevmagle Fælleskasse fandt en samarbejdspartner ved en sammenlægning med et andet pengeinstitut. Lis Palmer har siden sammenlægningen med Andelskassen i Slagelse ledet afdelingen i Eggeslevmagle. Lis Palmer har nu valgt muligheden for at gå på efterløn og har derfor opsagt sin stilling i Eggeslevmagle.

I Andelskassen J.A.K. Slagelse takker vi Lis for den tid, hun har ledet afdelingen i Eggeslevmagle. Det har i overgangsperioden ikke altid været en nem opgave, men hun har udvist diplomati og loyalitet i løsning af sin opgave.

I forbindelse med, at forretningsstedet for Eggeslevmagle ikke længere skal ligge i privatboligen hos Lis Palmer, vil der blandt Eggeslevmagles nuværende brugere blive indkaldt til et møde om fremtidig placering.
 

J.A.K. bladet