J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 5 - 2007

Næste J.A.K. blad har temaet Kapitalfonde, og med nedenstående artikel tager Finn Bentzen allerede i dette nummer hul på emnet:

Hvorfor gælder skattestoppet ikke for investorer/kapitalfonde?

Efter min opfattelse kan man ikke betragte det som andet end amatørteater i renkultur, da skatteministeren fremsatte sit lovforslag om indgreb mod udenlandske kapitalfonde.

Og hvem rådførte regeringen og folketingsflertallet sig så med, da sådant et lovforslag skulle udformes? Kun de helt store medlemmer af DA og DI. Det kan man kalde nærdemokrati, der vil noget, må man sige!
Hvis man tror, at skattepakken vil beskytte statskassen for skattespekulation med disse tiltag, så tror jeg faktisk, vi taler om naivitet af værste skuffe.
Skatteministeren kiggede ikke sig selv i spejlet, men i en ikke særlig velpudset krystalkugle, da han ønskede at skaffe udenlandske ejere af danske aktier en ”velfortjent” skattelettelse i form af en selskabsskattesænkning fra 28 til 25%.

Når jeg påstår, at det alene er udenlandske aktionærer, der får gavn af den skitserede skatteomlægning, er årsagen den, at sænkningen af selskabsskatten modsvares af en højere udbyttebeskatning for danske aktionærer.
Og for at gøre teaterforestillingen fuldkommen, så medfører forhøjelse af udbyttebeskatningen endvidere en skatteforhøjelse for danskere, der investerer i udenlandske aktier.

Hvor pengene kommer fra?
Fra forringelse af det danske erhvervslivs afskrivningsmuligheder.
Længe leve de store kapitalfonde og de store dominerende europæiske virksomheder!
Jamen hallo! Har vi da ikke skattestop?
Åbenbart ikke når det gælder at hæve skatterne for nogle borgere og virksomheder i dansk erhvervsliv og bruge provenuet til at give skattelettelser til udenlandske investorer/kapitalfonde.

Skattestoppet – et skuespil
Det store regeringsparti påstår stadig, at regeringens skattepolitik bygger på et urokkeligt skattestop, der udelukker enhver skatteforhøjelse.
Det fine ord ”skattestop” er jo en regeringsopfindelse, der åbenbart ikke gælder investorer i erhvervsejendomme, men det er også kun for de få udvalgte.
Skattestoppet er altså – vil jeg påstå – et politisk skuespil, der alene omfatter store lønmodtagergrupper, som kan sikre regeringens overlevelse.

Tre forslag til eftertanke
– Hvis man begrænser mulighederne for spekulation og skattefritagelse og giver større arbejdsglæde med fleksible arbejdstider
– Hvis man vurderer de enkelte arbejdsopgaver ud fra, hvad de betyder for de enkelte individer og ikke ud fra hvilke beløb, der står/kommer på bankbogen
– Hvis man viser større interesse for fællesskabet, for verdens fattigdom, for forureningsproblemer i stedet for frasalg af store danske virksomheder – se nu blot vore færger, som det sidste – til citronpressere i form af kapitalfonde, der som eneste formål har at skaffe ”penge i kassen for de få”

– så vil livet for de fleste være mere tillokkende, også når der skal gøre en ekstra indsats. 
 

J.A.K. bladet