J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 5 - 2007

Læserbrev

Øget velfærd
– hvordan?


AF JENS CHR. STAUSHOLM CHRISTENSEN

Regeringen vil have flere i arbejde og satser på skattelettelser, men er det realistisk politik eller bare naivt således at tro på flere i arbejde ved at sænke skatterne?

Jeg mener helt klart, at fagbevægelsen har ret i, at mange, der er godt økonomisk stillet (f.eks. har et gældfrit hus), ved skattelettelser vil vælge at arbejde mindre - altså modsat VK-opfattelsen. Jeg tror kun, at folk, der har behov, vil tage overtimer.

Flere indvandrerkvinder ønsker dog at komme i arbejde, og utrolig mange på overførselsindkomst skal og bør i arbejde.

Folke- og førtidspensionister skal ikke have skattelettelse og ej heller forhøjet pension til trods for et stort efterslæb, hvilket jeg betragter som en hån mod ældre medborgere.

Hvorfor tale om skattelettelser til velbjergede i stedet for øget velfærd?

Øget velfærd kan vi få ved at afskaffe muligheden for arbejdsfrie indkomster. Folk skal kun have købekraft ved en arbejdsmæssig indsats og bevilgede sociale pensioner. På den måde kan vi både få velfærd og lavere skatter. o
 

J.A.K. bladet