J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 5 - 2007

Arrangementsreferater

På tur med J.A.K. Region
Syd- og Vestsjælland til Fri og Fro og Annebergsamlingerne
Region Sydjylland i Geografisk Have i Kolding

Endelig tog vi os sammen og fik arrangeret årets sommertur ud i det blå
10 forventningsfulde personer havde søndag den 12. august sat hinanden stævne ved Andelskassen i Slagelse. Madkurven var pakket, og der blev sat kurs mod dagens første stop ved Egebjerg syd for Nykøbing Sjælland.
Her er der i øjeblikket en heftig byggeaktivitet i byggeforeningen Fri og Fro, hvor 16 spændende boliger er ved at dukke frem. Alle 16 boliger er selvbyggerhuse, der i form og materialevalg springer ud af fantasien og valg af alternative byggematerialer. Halmballer, muslingeskaller, ålegræs, ler og træ af den ikke imprægnerede type er af mange valgt som værende det gældende byggemateriale.
15 boliger er ved at tage form. Enkelte er flyttet ind i deres huse – men de fleste bor endnu i skurvogn eller campingvogn.

Pauline Smith, der er ved at bygge ”Konkyliehuset”, var vores vært og viste os rundt i de fleste af husene, hvoraf mange var præget af bærende konstruktioner af massive afbarkede rundstolper, der var blevet trukket ud af den lokale Jyderup skov. Det specielle ved dette var, at der fra dette skovområde stadig bruges heste til skovarbejdet, så skovbunden ikke ødelægges af tunge traktorer, når stammerne skal trækkes ud. Brug af lokale materialer blev også prioriteret højt. Dette blev gjort for en minimering af transport og energiomkostninger. Ved brugen af skallerne fra blåmuslinger måtte det dog accepteres, at disse skulle transporteres fra Limfjorden, da det alene er her, der findes en produktion af muslinger.
Muslingeskaller har inden for alternativt byggeri i mange år været kendt som isolerende og fugtbrydende lag i gulvkonstruktioner. På en del af byggerierne i Fri og Fro var tagmaterialet løstliggende muslingeskaller. Tilsyneladende blæste de løstliggende muslingeskaller ikke væk i selv kraftig blæst, da den 25 cm tykke og ujævne overflade af muslingeskallerne skabte et undertryk, der ”klæbede” tagkonstruktionen til det underliggende tag.
Efter den inspirerende rundvisning blev der indtaget frokost i det midlertidige fælleshus.

Efter frokost gik turen videre nordpå langs Isefjordens smukke kystlinie. Vi stoppede ved Anneberg Samlingerne, der er Nordeuropas største samling af glas fra oldtiden og op til vore dage. Museumsbygningen er placeret i et fantastisk panoramalandskab ud over fjorden.
Vi nød efterfølgende eftermiddagskaffen i selskab med den flotte udsigt. Efter nogle timer vendte vi - mættet af oplevelser – tilbage til Slagelse, hvor vi alle sagde hinanden tak for en god dag. o


Geografisk Have i Kolding

En søndag i juli kørte Jakob, Marianne og jeg mod Kolding. Vi glædede os, for vi skulle en tur i Geografisk Have sammen med nogle andre J.A.K.ere, der havde tilmeldt sig turen.
AF KIRSTEN BILLE MIKKELSEN

På turen derover øsregnede det, men da vi ankom, skinnede solen hele eftermiddagen.
Jakob og jeg havde været der før, men denne gang var det med en guide, så vi ville få mere ud af turen rundt i haven.

Geografisk Have, der i dag ejes af Kolding kommune, blev i 1917 anlagt af Aksel Olsen. Han var planteskoleejer, og haven var en del af hans planteskole. Han indførte mange af de planter, som vi dyrker i danske haver i dag. Planterne kom fra næsten alle dele af verden, nogle meget sjældne, og Aksel Olsen opdelte områderne efter planternes geografiske oprindelse.

Vi var så heldige, at det var havens chefgartner, der viste os rundt. Hun var en fantastisk god og entusiastisk fortæller, og hun vidste selvfølgelig rigtig meget om alle planterne. Da vi kun var en lille gruppe, fik vi jo meget ud af rundvisningen og kunne få svar på alle de spørgsmål, vi måtte have.

Efter 2 timers rundvisning trængte vi meget til vores medbragte kaffe. Efter dette kunne vi være med til kåringen af årets rose eller gå rundt på egen hånd.

En rigtig god eftermiddag. Tak for det til aktivitetsudvalget. Jeg glæder mig allerede til næste arrangement. o
 

J.A.K. bladet