J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2007

J.A.K. ud i tiden

AF EJGIL JENSEN, FORMAND FOR LANDSFORENINGEN J.A.K.

I dag er Landsforeningen J.A.K. en anonym organisation, hvor ideologien stille og roligt flader ud. Medlemmerne befinder sig ofte i historien - i stedet for at være i nuet og se ud i tiden. Er de endelig i nuet, ser de det ofte med en opgivende holdning.

Vi skal befinde os der, hvor vi er nu - træde over tærskelen. Hvert enkelt medlem må nu i dag gøre op med sig selv: Vil jeg virke for ideologien og fællesskabet og dermed blive holdningsdanner. Træde ud af skabet, ud af anonymiteten, begynde oplysningen om J.A.K.

Vi skal bevæge os fra at føre oplysningen/debatten i J.A.K. kredse til at føre den i det offentlige rum. I det offentlige rum er mulighederne mangfoldige, så her kan vi alle deltage og dermed yde bidrag.
Vil vi virkelig noget med J.A.K., så skal vi leve det og ikke kun tale om det.

Ud i tiden vil der i J.A.K. ske en sammensmeltning på alle plan. Det ideologiske og det praktiske bliver et, den indre konkurrence er væk, vi er ligeværdige, vi er holdningsdannere.

Hovedforgreningerne - Landsforeningen, Andelskasseforeningen og Pengeinstitutterne - bliver et hele, vor ide og tanke er et. 
 

J.A.K. bladet