J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2007

Mindeord af Jenny Andersen

Ragni Kristensen er død
– En æra er forbi

– Sådan føler jeg det!

Jeg mødte Ragni første gang på et J.A.K. ungdomskursus på J.A.K. Hjemstedet i 1945.
Ragni var dengang nyforlovet med sin Jens, og jeg var 13 år.

Ragni, den høje glade pige med det lange udslåede hår. – Sådan husker jeg Ragni fra dengang, og sådan husker jeg hende, da jeg besøgte hende for et par år siden i hendes domicil på Rømø, hvor hun valgte at leve sine sidste år.

Ragni blev gift med sin Jens. En overgang boede de i det lille hus ”på den anden side af vejen” ved Hjemstedet, og Jens blev en skattet medarbejder på kontoret og i haven. Senere direktør for et af selskaberne. – Jeg husker ikke hvilket.

Sammen skabte de senere en oase for rigtig mange mennesker med ”Staurby Bondehave” ved Strib. Utallige er de kurser og møder, der er blevet afholdt her. Ragni og Jens var meget åbne mennesker, hver især stærke personligheder.
Efter nogle år købte de en lille landsbyskole i Kullerup ved Nyborg og oprettede ”Kullerup Højskolen”. Et alternativt kursuscenter og fællesskab - ingen folkehøjskole.

Jens var ivrig biodynamiker, og også her blev haven drevet efter disse principper. Kosten var vegetarisk, og alt blev drevet uden særlig hjælp.

De, der har været disse to steder, husker alle, hvordan mangen en god snak er ført over en balje kartofler eller andet, der skulle rengøres. Og man husker også, hvordan man tog en tallerken og bestik ”fra stakken”, gik til gryderne, fandt en plads et eller andet sted, spiste, gik ud og vaskede sine egne ting op, satte på plads, og så var det det. Fantastisk velgørende og afslappende. Der var aldrig noget, der var kompliceret for Ragni og Jens.

Også J.A.K. havde en stor plads i deres liv, og man så dem altid sammen ved store møder og kuser i J.A.K.

Efter Jens’s død for nogle år siden fortsatte Ragni med gode venners hjælp, men da hun i 2001 blev 80 år, overdroges stedet til yngre kræfter og ledes nu af Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner.

Ragni flyttede efter eget ønske og til manges store overraskelse til en lille ældrebolig på Rømø, for at nyde sit otium der. Dog stod der fortsat en lille campingvogn i hendes have, så hun stadig kunne have overnattende gæster.

Ragni sov, efter kort tids sygdom, ind den 4. juni, mæt af dage.

Mange vil med stor taknemmelighed mindes Ragni og Jens for deres favnende virke og lyse og gæstfrie sind.

Æret være deres minde.

Jens og Ragnis værk oasen Kulleruphøjskolen lever videre i bedste hænder. Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner står i dag for stedet og har videreført de mange aktiveter og tilført nye. Se www.kullerup.dk 
 

J.A.K. bladet