J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2007

J.A.K. før, nu og fremover

Leder af redaktionen”J.A.K. før, nu og fremover” er det pompøse tema for dette blad, og det er rigtig godt at få det emne op ind imellem. Det er vigtigt, at vi kigger tilbage, at vi gør status over situationen her og nu og derefter sætter os nye mål eller blot pudser målene lidt af, så vi igen kan se dem.

Således indledes artiklen på næste side, hvor Landsforeningens næstformand Jakob Mikkelsen under overskriften ”Historie og vision” tager udgangspunkt i nogle gamle bånd, hvor stifteren af J.A.K., landinspektør K. E. Kristiansen, taler om sine tanker og ideer. Ikke blot om pengene og uretfærdigheden, men også om de universelle love, livslovene, loven om årsag og virkning og om, at vi skal bidrage til livets beståen og udvikling mod harmoni og balance.
Jakob fastslår Landsforeningen J.A.K.s formål og beskriver, hvad der efter hans mening kendetegner mennesker, der arbejder for økonomisk frigørelse og menneskelig frigørelse.
Den læser, der vælger at læse hele artiklen, vil få en god indsigt i det tankesæt, der før, nu og fremover var, er og vil være J.A.K.s grundlag.

”Visionen er tilbage” er det optimistiske budskab fra det nye bestyrelsesmedlem Lars Fomsgaard. I denne artikel får man i et letlæseligt sprog indblik i en selvstændig tankegang, der på et tidspunkt blev en naturlig indgang til et nærmere studium af en bevægelse, der via en hjemmeside på Internettet proklamerer: J.A.K. arbejder for et rentefrit samfund og oprettelsen af en rentefri samfundsbank. ”Genial ide, og jeg meldte mig ind øjeblikkeligt”, fortæller Lars Formsgaard, der gennem sit medlemskab i nu adskillige år har oplevet, at det er meget sværere at overbevise gamle J.A.K. medlemmer, om at vi skal have et rentefrit samfund, end folk, der aldrig har hørt om det før – men Lars er superoptimist og markerer sit klare budskab: ”Visionen er her endnu. Jeg har en vision om et rentefrit samfund, jeg har en vision om en rentefri samfundsbank, som jeg gerne vil dele med andre og udbrede”.

Landsforeningens nyvalgte formand, Ejgil Jensen, har meget naturligt et par bemærkninger i dette temanummer. I en kort – men særdeles klar – artikel ”J.A.K. ud i tiden” slår han fast, at hvis vi virkelig vil noget med J.A.K., så skal vi leve det og ikke kun tale om det.
Vi skal befinde os der, hvor vi er nu – træde over tærskelen. Hvert enkelt medlem må nu i dag gøre op med sig selv: Vil jeg virke for ideologien og fællesskabet. Træde ud af skabet, ud af anonymiteten, begynde oplysningen om J.A.K.
Ud i tiden vil der i J.A.K. ske en sammensmeltning på alle plan. Det ideologiske og det praktiske bliver et, den indre konkurrence er væk, vi er ligeværdige, vi er holdningsdannere.

Siden stiftelsen i 1931 har J.A.K. på det økonomiske område bestandig arbejdet ad to spor: At oplyse om det langsigtede mål (afskaffelse af renten og etablering af en samfundsbank) – og at opbygge praktiske funktioner, der i det aktuelle samfund kan skabe resultater på vej mod det endelige mål.
I dagens Danmark foregår det praktiske arbejde i J.A.K. andelskasserne og Folkesparekassen. Uffe Madsen gennemgår i dette nummer J.A.K. pengeinstitutternes regnskaber for 2006.

Finn Bentzen – tidligere næstformand i Landsforeningen, stadig et særdeles aktivt redaktionsmedlem – har denne gang valgt at beskrive aktiviteterne i J.A.K. Fonden, som både nu er og fremover vil være et værdifuldt tiltag i J.A.K.s arbejde.
Landsforeningen J.A.K. har fået utrolig megen moralsk, men også økonomisk støtte fra Fonden, men samtidig er bidragene øremærkede, således at midlerne bruges efter Fondens formål. Et af de store projekter i det kommende år bliver udgivelsen af ”J.A.K.s historie”.
Sin vane tro giver Finn os et par manende ord med på vejen: I Fonden har J.A.K. og mennesket et redskab, der toner rent flag for idealet, og som – alt efter, hvor meget J.A.K. bevægelsen i øvrigt bakker op om Fondens muligheder – kan være medvirkende til at åbne øjne for, hvorfor rente, spekulation og egoisme ikke fremmer næstekærligheden og medmenneskelig forståelse. 
 

J.A.K. bladet