J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2007

Hvad er vores historie?

Hvorfor er vi her?
Hvordan er vi nået hertil?


Folkesparekassens og J.A.K. andelskassernes baggrund er J.A.K.s ideologi om rente- og spekulationsfri pengecirkulation

Historien
J.A.K. er en drøm om et bedre og mere retfærdigt samfund, hvor ingen kan lukrere på andres arbejde gennem spekulation - og om et samfund, der ikke er et omvendt Robin Hood samfund, hvor de fattige giver til de rige.

J.A.K. startede i 30-erne, hvor der var krise i landbruget i Danmark, og 1929 var året for krakket i Wall Street. Ved overenskomsterne i 1932 prøvede arbejdsgiverne at nedsætte lønnen markant, og vilkårene var trange.

Hvad betyder bogstaverne J.A.K.?

• Jord
• Arbejde
• Kapital

Jord er symbol for stof i videste forstand – råproduktet – hvad enten det er metal til brug i industrien eller det lærred og de farver, kunstneren anvender til at fremtrylle sit kunstværk.

Arbejde er den påvirkning, stoffet (jorden) underkastes for at blive til det færdige produkt.

Kapital er de ved stof (jord) og arbejde skabte færdige produkter. Det er den eneste betydning, hvori J.A.K. anerkender ordet kapital, som ikke må forveksles med penge, der kun skal være et omsætningsmiddel.

Praktiske funktioner
J.A.K. bevægelsen har fra starten haft den opfattelse, at det er vigtigt at have praktiske aktiviteter og ikke kun have et teoretisk mål. Det følgende er en oversigt over sådanne praktiske gøremål.

• Andelspenge (1931)
• J.A.K.s Finansieringsafdeling (Kreditinstitut) - 1933
• Andelskassen J.A.K. for Kongeriget Danmark (Pengeinstitut) - 1934
• Afregningscentralen J.A.K. Clearing (Vareomsætning) - 1934
• Handelsaktieselskabet J.A.K. - 1938
• Ejendomsaktieselskabet J.A.K. - 1947
• J.A.K. Banken A/S - 1958
• J.A.K.s fælles-/andelskasser - 1973 og senere
• Folkesparekassen – 1983

I 1931 var det tilladt at udstede egne penge (andelspenge). Det lancerede J.A.K. i 1931, men allerede i 1932 blev det forbudt, og derefter er det kun Nationalbanken, der må udstede penge. Det menes, at der var 50.000 personer med i starten, og omsætningen var på omkring 1% af landets samlede pengeomsætning.

I 1933-1934 startede 3 forskellige institutioner:

• J.A.K.s Finansieringsafdeling (kreditinstitut) - 1933
• Andelskassen J.A.K. for Kongeriget Danmark (pengeinstitut) - 1934
• Afregningscentralen J.A.K. Clearing (vareomsætning) - 1934

men de blev lukket ved en lov i 1935. Den blev senere kaldt ”J.A.K. loven”.

I 1938 blev Handelsaktieselskabet startet. Det skulle hjælpe med at finansiere køb af fast ejendom.

I 1958 bliver J.A.K. Banken en realitet, og den fik stor tilslutning. Den havde både en ikke rentebærende og en rentebærende aktivitet.
Inflationen var høj i perioden fra 1958 til 1973, hvor banken måtte overtages af Bikuben, fordi den ikke kunne opfylde de lovbundne krav og heller ikke kunne yde de lovede lån til kunderne.
Som nævnt var det Bikuben, der overtog J.A.K. Banken (for 25 mio. kr.). 250 bankuddannede medarbejdere fulgte med, og nu havde Bikuben filialer i hele landet, hvilket var målet med fusionen.

Selvom banken ikke længere eksisterede, blomstrede J.A.K. fælleskasserne fra 1973. Der blev oprettet omkring 55. De måtte kun have aktiviteter i eget kirkesogn + tilgrænsende kirkesogne, og fungerede sådan indtil 1985, hvor der kom en ny lov om andelskasser. Op til lovens vedtagelse var Poul Busk Sørensen, som repræsentant for J.A.K., meget aktiv omkring lovarbejdet, og han fik sat gode ”fingeraftryk” på loven.

Folkesparekassen som blev startet i Silkeborg i 1983, blev pengeinstitut for mange af landets J.A.K. andelskasser.

J.A.K. havde udviklet sig fra anarki til mere praktiske foranstaltninger, og hvis I vil vide mere om denne spændende historie, henvises til nedenstående litteratur. 


Litteratur:

• Bogen om J.A.K. I (Johannes -Hohlenberg og K. E. Kristiansen)
• Bogen om J.A.K. II -- (Aksel Sørensen)
• J.A.K. - en dansk krisebevægelse (Niels Ulrichsen)
• Rente- og inflationsfrie penge - (Margrit Kennedy)
• Derfra og hertil (Peter Madsen)
• ”Alternativ Økonomi – på vej til økonomisk frigørelse” (Gunner Frederiksen)
• J.A.K. bladet (Medlemsblad for Landsforeningen J.A.K. og udgivet siden 1931)
 

J.A.K. bladet