J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2007

Hvor skal vi begynde?

En vision for virke ud i tiden

Af Ejgil Jensen


Selverkendelse og selvbedrag
Opgaven er at lære os selv at kende, at genkende virkeligheden. I virkeligheden er det ikke noget, som kan indoktrineres. Det er heller ikke noget, som mennesker skal til at lære. Mennesket skal indefra genkende disse sandheder, som det indefra har i forvejen, men midlertidig har glemt.

Problemet er imidlertid, at i denne illusionernes tilværelse, som mennesket normalt lever under, tror mennesket, at det er sin personlighed, overtøjet. I denne falske identifikation med sit skyggebillede er mennesket midlertidigt underlagt personlighedens begrænsede mekanismer. En af de stærkeste mekanismer er selvbedraget, for det er jo netop en af personlighedens stærke kræfter. Selvbedraget er en mekanisme, som skærpes, når mennesket begynder at gå vejen til selverkendelse, og man kan på en vis måde sige, at blændværkets tåger bliver tættere end nogensinde før. Det er, som om hele personligheden stiller sig på bagbenene og mobiliserer alle resurser for at forhindre det, som er ved at ske. Dette er altså udgangspunktet: At blive helt klar over, at vi absolut intet ved, når det kommer til stykket. Al viden er på vort nuværende stade midlertidig, og den sande indsigt ved vi overhovedet ikke, hvad er. Vi må erkende, at vi absolut ingen sand viden har om noget som helst.

Samtidig at være villig til at se sig selv så dybt i øjnene, at vi kan se, hvor løgnagtige vi er over for os selv og andre, når vi foregiver, at vi ved. Hvordan selvbedraget er en fast forankret instans i ens tilværelse. Disse to ultimative krav danner udgangspunktet for at begynde at gå selverkendelsesvejen, og ingen kan udefra overbevise os om, at dette faktisk er tilfældet. Vi må nikke bekræftende indefra, ud fra egne erfaringer. Står vi i denne situation, er vi modne til at begynde – ikke før.

Næstekærlighedsbudet tilsiger, at vi skal “elske vores næste, som os selv”, men hvordan kan vi elske vore medmennesker sandt og oprigtigt, hvis vi lever i konstant uvidenhed om vores egen natur og derfor bedrager os selv hvert eneste sekund? Vi må med andre ord nå til en accept af os selv, før vi kan tilgive andres bedrag. Alt dette bærer hen imod den konklusion, at vi må begynde med os selv.

Økonomi – Et spørgsmål om valg
Der er mange mennesker, der synes, det er svært at få pengene til at slå til. Men det er muligt at klare sig for mindre, hvis vi vælger en bopæl og en livsstil, der er billigere.

De fleste familier i dag sætter sig i en dyr bolig, køber alle moderne faciliteter til sig selv og børnene, hvilket alt sammen kræver to fuldtidsjobs, og så begynder den stressede hverdag, de fleste af os kender.
Men hvorfor tage udgangspunkt i så stort et forbrug, når det slet ikke er nødvendigt. Det er vores forbrug, der bestemmer, hvor meget vi skal arbejde. Så hvis vi ønsker et liv med tid til vore børn og os selv, er det først og fremmest forbruget, der skal ændres.

Set i globalt og historisk perspektiv har vi aldrig haft det så godt rent materielt som nu, men hvordan menneskeligt? Og jeg tror, det er vigtigt nogle gange også at sammenligne sit liv med andres. For det er en kendsgerning, at vi er blandt de rigeste folk i verden. Så det virker absurd, at vi klager. Det er blevet umoderne at være taknemmelig, så det er sjældent, vi hører om nogen, der er tilfredse. Desværre virker det bare imod vores hensigt. For når vi kun fokuserer på, hvor lidt vi har, kommer vi aldrig til at føle os rige. Fokuserer vi derimod på, hvor meget vi har at være glade for, bliver vi også rige mennesker. Det handler om vores indstilling til livet. Det er os selv, der skaber vores liv; ved at dyrke det positive tiltrækker vi også det positive og omvendt.

Det er ikke så meget, HVAD vi oplever, men HVORDAN vi oplever vor situation, der har betydning for, hvordan livet former sig, og det er lige meget, om det handler om økonomi eller andre aspekter af livet.

Det nytter ikke bare at læne sig tilbage i stolen. Hvis der skal ske mærkbare ændringer, skal vi se at komme op af stolen og gøre noget aktivt ved vores EGET liv lige nu! Måden vi lever på, og måden vi bruger og forbruger på. 
 

J.A.K. bladet