J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2007

ØKOnto puljen

Af Uffe Madsen

Midlerne i puljen er rentefrie lånemuligheder, der opstår på de rentefrie ØKOnti, som interesserede privatpersoner og erhvervsvirksomheder har oprettet i de nævnte pengeinstitutter. Kunder kan også donere ubenyttede rentefrie lånemuligheder (årskroner) på andre kontoformer til puljen.

ØKOntoen kan anvendes til den daglige økonomi, og der kan udstedes Dankort eller hævekort. Kontoen kan også oprettes med indskud af et beløb, der står på kontoen i kortere eller længere periode. Indeståendet kan altid hæves uden opsigelsesfrist.

ØKOntolån
Lån ydes til hel eller delvis finansiering af grønne og bæredygtige projekter inden for økologi, energibesparende foranstaltninger og miljøforbedringer. Opførelse af f. eks. solfanger, masseovn og vandrensningsanlæg er bl.a. omfattet. ØKOntolån ydes efter almindelig kreditvurdering og sikkerhedsstillelse.

Lånebetingelserne er følgende:
• Lånebeløb højst 250.000 kr.
• Løbetid højst 10 år
• Renten andrager for tiden 4,50% p.a.
• Der ydes kun lån til anlægsinvestering
• Låntager skal tegne garant-/andelskapital i pengeinstituttet
• Låntager skal tegne medlemskab af Landsforeningen J.A.K.

Gennem anvendelse af en ØKOnto bringes pengene ind i grønne kredsløb ved at formidle billige lån til bæredygtige formål, og udbyttet for kontohaver er den miljøforbedring, som de nye projekter skaber ved hjælp af lån fra ØKOnto puljen.

Læs mere om ØKOnto puljen på www.oekonto.dk

Status for ØKOnto
Ved udgangen af 2006 er der følgende status for ØKOnto puljen (opsparede lånemuligheder i årskroner):

Folkesparekassen kr.
J.A.K. Andelskassen Østervraa kr.
J.A.K. Andelskasse Varde kr.
Funder Fælleskasse kr.
Årskroner i alt kr.

6.477.234
200.000
153.375
0
6.830.609

Disse årskroner svarer til oprettelse af 5 1⁄2 lån på hver 250.000 kr. og afvikling over 10 år.
Der er p.t. oprettet 62 stk. ØKOnti i pengeinstitutterne, og med nuværende aktivitet på disse konti tilflyder der puljen 1,6 mio. årskroner hvert år.
Skulle der opstå efterspørgsel efter flere lån, foreligger der tilsagn fra de involverede pengeinstitutter om at supplere med yderligere midler.

Siden ØKOnto puljens start i 2003, er der ydet lån til følgende projekter:

Økologisk bageri kr.
Privat vindmølle kr.
Selvforsynende landsbyprojekt kr.
Halmhus kr.
Lån i alt kr.

250.000
200.000
250.000
250.000
950.000

 

J.A.K. bladet