J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2007

TCE – Total Kontrol med Epidemien
Et program til bekæmpelse af AIDS, en sag for os alle. Friskolen på Skydebanegård er med i kampen.

Af Hanne krog

Friskolen på Skydebanegård ligger godt i det naturskønne landskab i Karlebo Kommune. Vi tilbyder undervisning og uddannelse af børn og unge fra 1. til 11. klasse.
Ude på landet med 20 tdr. land til rådighed, park, lille sø på området, folde til hestene og boldbaner.
Set ude fra Avderødvejen er det ikke lige til at få øje på, at stedet til daglig huser en friskole, en lille efterskole samt to socialpædagogiske opholdssteder for unge anbragt uden for hjemmet.

Fælles for alle unge på stedet er, at friskolen samler dem til den daglige undervisning sammen med 15 dagelever fra oplandet. Hertil kommer, at skolemiljøet også tilbyder weekendskole for børn fra det storkøbenhavnske område. Børn, der trænger til en tur på landet og nogle gode oplevelser et par weekender om måneden.

I alt et skolemiljø med 50 børn og unge. Hertil kommer en gruppe europæere, som modtager undervisning og uddannelse i forhold til, at de skal et halvt år til Det sydlige Afrika som udviklingsinstruktører eller DI´es, som vi kalder dem her på skolen. På engelsk kalder vi dem for Development Instructors.

Et dejligt miljø, hvor integrationen af børn, unge og voksne er en selvfølge, hvor integration af ressourcesvage og ressourcestærke børn og unge er et absolut plus, og hvor integrationen af mange nationaliteter ikke er noget, der bliver gjort et større væsen ud af. Skolemiljøet huser børn og unge fra Danmark, Afghanistan, Iran, Irak, Congo, Serbien, Grønland og Tyskland. Meget opmuntrende.

Selv om de fleste af børnene og de unge selv har forskellige problemer og vanskeligheder at slås med, kan vi alligevel godt blive enige om alle sammen, at vi har det rigtig godt her i Danmark og på skolen i forhold til, hvordan børns levevilkår er mange andre steder i verden.

Kampen mod AIDS
I 2000 startede Humana People to People den allerførste TCE-kampagne i Zimbabwe i Det sydlige Afrika.
Samme år besluttede vi på vores skole, at vi i samarbejdet med UFF i Danmark ville være med i kampen imod AIDS på det niveau, vi havde mulighed for på vores skole.

En stor del af arbejdet går ud på oplysning. De fleste af vore elever ved i udgangspunktet både alt og intet om spørgsmålet. Det kommer an på, hvor detaljeret vi går til værks. Derfor har første skridt dels været undervisningsforløb om, hvad HIV og AIDS i det hele taget er, og hvilke konsekvenser det har for den smittede. Dels har det været undervisningsforløb om situationen i Afrika. Både historisk og nutidig. Eleverne lærer om de forskellige lande, om kolonitiden og om fattigdommens årsager - for at få en større forståelse for, hvorfor netop Det sydlige Afrika er så hårdt ramt at HIV og AIDS.

Med en større og mere konkret viden er det ikke svært for de fleste af eleverne at være positivt stemt for at skulle være med til at yde en praktisk indsats for sagen.

15 millioner børn
Især børnene er hårdt ramt af AIDS-epidemien, og de er de mest værgeløse ofre for epidemiens hærgen i Det Sydlige Afrika.
Ifølge UNICEF har 15 millioner børn på verdensplan mistet deres mor eller far eller begge forældre på grund af AIDS. I Zimbabwe er der nu 1,1 millioner forældreløse i alderen 0 – 17 år. I nogle områder i Det sydlige Afrika er mere end en fjerdedel af befolkningen smittede. Udbredelsen af smitten har sammenhæng med fattigdom, og ud over den menneskelige katastrofe rammes samfundene hårdt både økonomisk og socialt, idet AIDS-epidemien kræver mange voksne ofre i den produktive alder.

Humana People to People
– arbejder på nuværende tidspunkt med TCE i 6 lande i Det sydlige Afrika: Sydafrika, Namibia, Botswana, Mozambique, Zimbabwe og Angola, hertil kommer to områder i Delhi i Indien.

Kernen i programmet er ”Kun du selv kan befri dig for smitten”. Vi andre kan hjælpe til.
TCE-programmet henvender sig derfor til hvert eneste menneske. Organiseringen er meget præcis. Og militant. Kernen er Field-officererne, der besøger, mobiliserer og uddanner hvert enkelt menneske til kamp mod HIV/AIDS og for et godt liv.
Hver Field Officer har et arbejdsområde med 2.000 mennesker i hvert område.
TCE arbejder i og støtter op omkring et område i tre år i træk. Herefter tager de lokale over 100 %, og TCE arbejderne kan tage videre til et nyt område.

Foruden mobilisering til at undgå at blive smittet eller for at blive testet, går arbejdet også ud på sammen med lokalbefolkningen at tage sig af de forældreløse børn samt at få urtehaver op at stå, for at nævne nogen af opgaverne. Urterne, som styrker immunforsvaret, er en vigtig del af en alternativ behandling af de smittede. Urterne kan dyrkes overalt og er billige i modsætning til medicin. Det er især mynte, bynke, torskemund, aloe vera samt citrongræs, der plantes.

På Friskolen på Skydebanegård
- samler vi ind 4 gange om året. Vi støtter i denne periode et område i Zimbabwe. Området hedder Mt. Darwin.

I august måned bruger vi en uge på undervisningsforløb om AIDS og Afrika. Hertil kommer, at vi hver dag i løbet af ugen er på gaden et par timer for at samle penge ind til AIDS-bekæmpelse.
Vi møder virkelig mange flinke danskere på gaden. Vi kan mærke, at der er flere og flere, der tager positivt imod os. Nogle af eleverne tjener penge til formålet ved at sælge kaffe og kage i en lille bod på gaden eller ved at samle gaver ind fra butikker. Gaverne bliver efterfølgende solgt til skolens forældre ved et amerikansk lotteri.

I løbet af skoleåret har vi planlagt at samle 60.000 kr. ind. Det skal vi nok nå. I indsamlingsugen i august måned alene samlede vi de første 30.000 kr. ind.
Der er også andre Tvindskoler, der samler ind, og i august nåede vi tilsammen mere end 300.000 kr. Det er meget flot, og der er grund til at sige tak til alle de danskere, der har lagt penge i raslebøsserne. Der er heller ingen tvivl om, at der bliver regnet med pengene i den anden ende i Mt. Darwin.

I sommerferien har vi haft en delegation af lærere på besøg i Mt. Darwin. Formålet var ved selvsyn dels at se, hvad de indsamlede penge går til, dels at blive klogere og få et personligt indblik i situationen i et af verdens fattige områder.
Det var en fantastisk tur, som også bød på en aktion med at beplante nye urtehaver i Mazove-distriktet nord for hovedstaden Harare.

Vores elever lærer meget af at aktionere mod AIDS for et godt liv.
Man bliver god af at gøre godt.

Læs mere på vores hjemmeside: www.skydebanegaard.dk 

I er også velkomne til at besøge os på skolen eller ringe for at bestille et foredrag med skolens forstander Hanne Krog som foredragsholder. 
 

J.A.K. bladet